+381 65 30 35 073 office@msm.edu.rs

Razvoj preduzetnika i malih biznisa

Mesto gde ljudi i biznisi postaju bolji!

Više o programu

Vođenje malog i porodičnog biznisa zasnovano na entuzijazmu, energiji i specijalističkim znanjima njegovog vlasnika je dovoljno u početnim godinama preduzetničkog poduhvata. U jednom trenutku svaki biznis dođe u fazu da ekspertiza vlasnika u industriji nije dovoljna i da su mu potrebna nova znanja kako bi napravio biznis boljim. Zbog toga je 2020. godine nastao program Bolji Biznis koji predstavlja kombinaciju najboljeg poslovnog obrazovanja i konsaltinga.

Biznis je zanat koji može da se nauči kao i svaki drugi posao, a program Bolji Biznis je praktični trogodišnji program namenjen preduzetnicima sa ciljem da podigne njihova znanja kroz rad na unapređenju njihovih biznisa. Na tom putu oni dobijaju pomoć vodećih praktičara u oblastima ključnim za razvoj poslovanja kroz predavanja, razmenu ideja, iskustava, kroz networking, kao i kroz redovne konsultacije.

01

Kreiraj program po svojim potrebama

Svaki učesnik pravi program prilagođen njegovim potrebama. Pored 5 obaveznih modula, student ima pravo na još 3 izborna modula. Moduli se biraju na osnovu potreba poslovanja studenata u konsultaciji sa direktorom programa.

02

Petogodišnja poslovna strategija

U poslednjih 6 meseci programa, napisaćete petogodišnju poslovnu strategiju svog biznisa uz pomoć svojih mentora. Petogodišnja strategija će sumirati stečena iskustva i znanja u praktičan alat koji će biti vodilja vašeg biznisa u godinama nakon završetka programa.

03

Ovladajte sa 30 praktičnih alata

Učite od najboljih, po najboljoj svetskoj praksi, ali to nije sve. Važno nam je da na svakom modulu studenti dobiju praktične alate koje odmah mogu primeniti na svoj biznis. Po završetku programa, nakon 3 godine, u rukama ćete imati 30 praktičnih alata koje možete iskoristiti za unapređenje različitih delova biznisa.

04

Rešavanje konkretnih poslovnih problema

Tokom  trajanja programa, fokus je na rešavanju VAŠIH problema i izazova. Pored iskusnih predavača i kutije sa alatima, studenti za svaki modul pišu projektne radove gde rešavaju konkretne poslovne probleme sa kojima se suočavaju. Tokom izrade rada, student ima podršku vodećih predavača kroz konsultacije, kao i mogućnost da čuje izazove i rešenja poslovnih problema njegovih kolega iz generacije.

05

1 na 1 konsultantske sesije

Paralelno sa usvajanjem novih znanja, primenom poslovnih alata i izradom projektnih radova traju konsultacije sa direktorom programa koje se održavaju 30 puta tokom 3 godine. Direktor programa je tu da isprati razvoj pojedinca od početka do kraja programa, da pruži podršku u razvoju biznisa. Zašto da praviti greške koje mogu skupo da vas koštaju? Bolje je savetovati se sa ekspertima i učiti na tuđim iskustvima.

06

Networking i alumni zajednica

Na programu Bolji Biznis ostvarićete kontakt sa preko 100 poslovnih ljudi sličnih vrednosti i interesovanja iz svih poslovnih delatnosti i potencijalno stvoriti nove poslovne prilike. Dobijate pristup alumni događajima Mokrogorske i podršku u pronalasku adekvatnih partnera i klijenata u okviru sistema  Mokrogorske koji sadrži preko 500 najboljih organizacija i nekoliko hiljada rukovodioca.

Moduli na programu

I GODINA

MENADŽMENT

Modul je usmeren na ovladavanje osnovnih menadžerskih aktivnosti kroz planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolu, donošenje odluka, vođenje timova i organizacije.

STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Na modulu će studenti usvojiti korišćenje alata koji su neophodni za internu i eksternu analizu biznisa i tržišta, na koji način da definišu misiju, viziju i ciljeve poslovnja i na kraju, kako da ih ostvare kroz proces implementacije.

PRIMENJENA EKONOMIJA

U okviru modula će studenti prepoznati zašto je važno pratiti aktuelna dešavanja iz ekonomije i politike u okviru makrokruženja svog biznisa, naučiće kako da prate aktuelna dešavanja na tržištu, kako da prate konkurenciju i kako ove promene utiču na mikrokruženje biznisa.

II GODINA

FINANSIJSKI MENADŽMENT

Na ovom modulu će studeni uvideti na koji način merimo uspešnost biznisa, kada možemo sa sigurnošću da znamo da li je naše poslovanje uspešno ili ne, koji su nam alati na raspolaganju kako bismo efikasno pratili naše poslovanje i kako izgleda proces planiranja, budžetiranja i kontrole finansijskog poslovanja.

MARKETING MENADŽMENT

Glavne teme ovog modula počinju od osnove marketinga i istraživanja i dalje nastavljaju do kreiranja marketing strategije i budžeta, upravljanja brendom, pa sve do definisanja integrisanih marketing aktivnosti i kampanja koristeći praktične alate za ovu oblast biznisa.

MENADŽMENT KOMUNIKACIJA

Modul je dizajniran tako da polazi od intrapersonalne komunikacije i pristupa različitim modelima i situacijama interpersonalne komunikacije, uključujući elemente efikasne argumentacije i veštine uveravanja.

III GODINA

LIDERSTVO

Na modulu studenti će imati priliku da nadograde svoja znanja o liderstvu dubljim uvidima i naprednim tehnikama koje do sada nisu upoznali ili ih nisu primenjivali u praksi, kao i dobiti mogućnost, ne samo da steknu najvažnija teorijska znanja o liderstvu, nego i da pokrenu svoje liderske sposobnosti.

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

Ovaj modul će studente informisati o efektivnim načinima strateškog upravljanja ljudskim resursima – od selekcije kadrova, preko njihovog razvoja i nagrađivanja, napredovanja u karijeri do principa i značaja funkcije HR kao strateškog biznis partnera u kompanijama, institucijama i organizacijama.

PROJEKTNI MENADŽMENT

Studenti će, nakon ovog modula, biti u mogućnosti da se upoznaju sa zahtevima upravljanja projektima kroz mnoštvo praktičnih vežbi i odabranih primera iz prakse, koji na jasan i slikovit način, uz korišćenje studija slučaja iz domaćeg i međunarodnog poslovanja, predstavljaju savremene tehnike i alate za uspešno upravljanje projektima.

MENADŽMENT INOVACIJA I PREDUZETNIŠTVO

Po završetku ovog modula studenti će drugačije posmatrati sebe i svoju organizaciju i biće u stanju da uvode unapređenja u poslovanju, takođe razumeće kako se stvaraju vrednosti kroz inovacije na domaćem i međunarodnim tržištima i koje su veštine potrebne za uspeh u današnjem konkurentskom i globalnom okruženju.

PRODAJNI MENADŽMENT

Studenti će biti u mogućnosti da ovladaju procesima upravljanja prodajom, organizacijom i kupcima, prodajnim veštinama i menadžmentom, a sve sa ciljem uspešnog ostvarivanja prodajnih rezultata i kreiranja jake tržišne pozicije kompanije.

POSLOVNO PREGOVARANJE

Nakon modula studenti će ovladati osnovnim veštinama i tehnikama koje se koriste u pregovaračkim situacijama, veštinama komunikacije i ubeđivanja kroz role play i studije slučaja.

Kako izgleda dan na programu Bolji Biznis?

različitih biznisa

različitih industrija

različitih predavača iz različitih industrija

sati edukacije i rada na sopstvenom biznisu godišnje

Naši studenti

Vodič za upis

1

Popunite formu

2

Koordinator programa će Vas kontaktirati telefonom

3

Zakazaće Vam ulazni intervju (koji može biti održan uživo ili online)

4

Nakon intervjua, na mejl će Vam stići sva potrebna dokumentacija ukoliko ste primljeni na program

Učićete od

Broj preostalih mesta za

Upisni rok avgust

Preostalo

  • 43% 43%

Recenzije

Cena školarine

24.000 RSD + PDV MESEČNO

*Ukupna školarina je 864.000RSD+PDV uz tri moguća modela finansiranja.

Zakaži intervju!

Zakažite intervju i kroz razgovor sa direktorom programa saznajte da li je Bolji Biznis program koji može da doprinese razvoju Vašeg biznisa, upis traje do 15. avgusta.

4 + 6 =

+381 65 30 35 073

office@msm.edu.rs

Kampus Beograd

Vukova zadužbina, Kralja Milana 2
11000 Beograd, Srbija

Kampus Mokra Gora

Naselje Mećavnik bb
31243 Mokra Gora, Užice, Srbija.